Unint esforços per lluitar contra l’abandonament escolar a Europa

Regions i entitats socials d’arreu d’Europa impulsen el projecte “Joint Efforts to Combat Dropout” que, durant 2 anys, buscarà estratègies per reduir el fracàs i l’abandonament escolar juvenil.