Aliança Cívica contra la pobresa a Cornellà

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat promou les I Jornades de la pobresa per reflexionar, debatre i fer propostes per pal•liar els seus efectes a la ciutat.