Les Escoles de 2a Oportunitat a TVE

“Para todos La 2” es fa ressò d’aquest model educatiu en favor de l’equitat i la igualtat d’oportunitats.