Des de diferents llocs, 09 d’abril de 2020

Els espais de treball metodològic de l’equip són un dels pilars fonamentals de la política educativa d’El Llindar, i això no ha deixat de ser així malgrat i la situació actual. En la mateixa línia del treball en equip ordinari que realitzem de manera habitual, durant aquest període hem cregut necessari mantenir aquests espais, reinventant la manera de fer-los i construint nous enfocaments. 

La pregunta de “Com mantenir el vincle amb l’alumnat mantenint la insistència sense derivar en exigència?” és la clau que ens orienta a treballar en aquests moments de provisionalitat i incertesa. 

En aquesta línia, hem transformat el treball d’equip en tres espais que han estat el nexe de treball entre els diferents equips, fent servir les eines virtuals per poder fer-nos presents: 

  • Espais de treball de Direcció i Coordinació: hem treballat de manera intensiva per una banda la regulació del temps i l’aproximació des de la calma, transformant la dimensió del temps, fugint de la urgència i de la pressa; i de l’altra, l’acceptació de les diferents vivències i percepcions dels altres per a que no ens siguin obstacles, acceptant que hi ha coses que es perden quan no hi ha presència i que hi ha un punt de soledat que hem de poder sostenir. 
  • Espais de treball amb els professionals educatius “Seguim”: hem seguit traçant l’orientació del treball amb el nostre alumnat tant des del seguiment i acompanyament individuals, com des del seguiment educatiu. 
  • Triangulacions: espais individuals per als professionals per parlar de les dificultats o interrogants que ha generat la nova situació a la que ens enfrontem sota la mirada educativa i la mirada de la salut emocional. 

Finalment, hem tornat a acabar el trimestre amb espais d’anàlisi i reflexió, una vegada més acompanyats per professionals de la mirada de la salut emocional, per compartir les vivències d’aquestes setmanes i els reptes que creiem que haurem d’afrontar en el futur més pròxim.