Des de diferents llocs, 09 d’abril de 2020

Per a un col·lectiu que ja parteix de situacions molt fràgils, la crisi actual només fa que agreujar aquesta fragilitat. Hi ha famílies de la nostra escola que estan tenint moltes dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. Hem triplicat les beques gràcies a la iniciativa de la Fundació Àurea per entregar a domicili aliments a aquelles famílies amb més dificultats.

Des de fa anys, gràcies a finançament propi i privat, El Llindar té obert un programa de beques que ajuden a cobrir les necessitats bàsiques de l’alumnat que més ho necessita: alimentació, higiene, i fins i tot pagament de lloguers i consums. 

La inclusió social dels adolescents i joves d’El Llindar passa per retornar al sistema formatiu reglat o entrar al mercat laboral amb millors condicions. Ara bé, no tenir cobertes les necessitats bàsiques els impedeix sostenir les formacions que se’ls pot oferir. Intentar sobreviure passa sovint per acceptar feines esporàdiques, poc qualificades i mal retribuïdes, que impedeixen seguir una formació regularment. En altres casos, han d’assumir excessives càrregues familiars. Al final, la majoria abandona l’itinerari formatiu, ja que aquest passa a un segon pla.

Trencar aquesta espiral requereix facilitar l’accés i l’aprofitament de la formació. Per a que això sigui possible es fa imprescindible garantir les necessitats més bàsiques (alimentació, higiene, pernoctació…). En definitiva, apostar per recolzar el present d’aquests nois i noies, per a que ells i elles es facin càrrec del seu futur.

No obstant, el programa de beques d’El Llindar està limitat al finançament disponible i la demanda d’ajuts s’ha triplicat en el darrer mes. Afortunadament, ens hem pogut sumar a una iniciativa de la Fundació Àurea que ens ha permès donar resposta a aquesta necessitat.