Innovació Pedagògica

Escola de Noves Oportunitats

El projecte educatiu d’El Llindar es basa en un model de Centre Educatiu de Noves Oportunitats. Apostem per perllongar els recorreguts formatius, fent-los integrals i personalitzats, alternant la formació i el treball de qualitat i qualificat. S’orienta, s’acompanya i es recolza la transició dels joves cap a la vida adulta, el seu retorn al sistema educatiu reglat i incrementar la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat laboral.