Innovació Pedagògica

Escola de Noves Oportunitats

El projecte educatiu d’El Llindar es basa en un model de Centre Educatiu de Noves Oportunitats. Apostem per perllongar els recorreguts formatius, fent-los integrals i personalitzats, alternant la formació i el treball de qualitat i qualificat. S’orienta, s’acompanya i es recolza la transició dels joves cap a la vida adulta, el seu retorn al sistema educatiu reglat i incrementar la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat laboral.

 

  • Els objectius del model

L’Escola de Segona Oportunitat està plantejada per assolir tres grans objectius:

1. Promoure el retorn al sistema educatiu i l’accés a la qualificació professional.

2. Acompanyar i construir el projecte vital de cada adolescent i jove.

3. Millorar la futura ocupabilitat d’adolescents i joves.

Proposem itineraris singulars, abordatges molt a mida en escenaris mixtes que integren formació i treball. Els i les joves poden transitar entre diferents ofertes formatives, des d’una ESO adaptada i flexibles, fins a una Formació Professionalitzadora certificada de Nivell 2.

  •  Alternança entre formació i treball

Els recorreguts formatius tenen la seva continuïtat amb els Serveis amb Joves. Aquests combinen una formació professionlalitzadora més especialitzada amb el treball en ambients reals de treball, arribant a signar contractes laborals. Això té lloc en tres fases, sota un model d’empresa d’economia social:

serveis_fases

 

  • Orientació i acompanyament educatiu, personal i laboral

En paral·lel a tots els programes incorporen de manera transversal una orientació i un acompanyament molt personalitzat i integrador. Està enfocat a la construcció del projecte vital, formatiu i professional dels adolescents i joves, des d’un punt de vista educatiu i de creixement personal. Es treballa la seva transició a l’ensenyament post-obligatori i s’incrementa la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat laboral.

 

Elements de valor

1. Política educativa

  • Acompanyament subjectiu. Escoltant la seva singularitat acompanyem els/les adolescents i joves en el seu procés formatiu i vital.
  • Educació personalitzada. Treballem des de la pedagogia del vincle afectiu i de la responsabilitat que impulsa l’autonomia individual i el recolzament del grup.
  • Espais i temps d’acompanyament. Hem establert espais de treball de l’equip docent que permeten introduir un temps lògic per comprendre abans de concloure.

2. Orientació educativa i personal. Establim espais personals de trobada, de conversa amb els/les adolescents i joves. Són un temps pera a construir la narració personal, l’itinerari formatiu, i pensar en el futur professional.

3. Impacte i transferibilitat del projecte. Les accions estan orientades principalment a joves de la comarca del Baix Llobregat i el Barcelonès Sud. Tanmateix, aquest model es pot transferir a altres territoris. Els Serveis amb Joves tenen, a més, un impacte local més enllà dels/les  joves.

4. Treball per competències.A banda de les bàsiques i tècniques exigides en un lloc de feina, es treballen les transversals: capacitat d’aprenentatge, treball en equip, responsabilitat, comunicació,… En definitiva, aquelles que igualment necessàries per construir i mantenir una formació i un lloc de treball.

5. Aliances. La col·laboració va més enllà del cofinançament: transferència de coneixements, impuls empresarial, aliances amb entitats locals, treball conjunt amb joves, compartir bones pràctiques,…