Barcelona, 5 i 6 de juliol de 2017

Aquesta setmana ha tingut lloc el VII Comitè d’Orientació de la Xarxa Mediterrani Noves Oportunitat (MedNC) organitzat per la Secretaria de la Unió pel Mediterrani (UpM) i l’Oficina de Cooperació Econòmica per a la Mediterrània i l’Est (OCEMO). El projecte MedNC té per objectiu augmentar l’ocupabilitat dels joves sense estudis o desocupats. Concretament, promou una xarxa regional de centres d’orientació, formació i integració professional acreditats per establir un model d’ensenyament compartit i innovador, amb la col·laboració de les administracions públiques, el sector privat i la societat civil. El projecte té el suport de la UpM, en el marc de la iniciativa sectorial de la UpM, Iniciativa Mediterrània per a Treballs (Med4Jobs).

Les jornades van reunir a representants de les diferents iniciatives d’Algèria, Tunísia, el Marroc i Espanya, que van informar sobre els avanços realitzats durant el primer semestre de 2017. També va comptar amb la participació de membres d’institucions i organitzacions de Portugal, Palestina i Itàlia, que van expressar el seu interès pel projecte, juntament amb possibles col·laboradors i altres actors rellevants.

Així mateix, es van començar a abordar diversos elements clau per afrontar el futur de la xarxa, com són la coordinació regional, l’estratègia financera, la implementació d’una acreditació comuna i la integració de nous socis. Finalment, el segon dia es va dedicar a una visita completa a la Fundació El Llindar, entitat membre de la xarxa com a sòcia de la Red Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. Els i les representants de la resta de projectes van poder copsar de primera mà una part la realitat d’El Baix Llobregat i del Barcelonès Sud i com El Llindar articula la seva proposta de Centre Educatiu de Noves Oportunitats.

Les entitats es tornaran a trobar en el proper Comitè d’Orientació que està previst per a finals d’any a Algèria.

 

Fotografia: UpM