Les Escoles de Noves  Oportunitats, un repte per a la Llei d’FP

Barcelona, 29 d’octubre de 2021 Des de fa anys, Espanya i Catalunya estan al capdavant en les llistes europees d’abandonament escolar (17%), fracàs educatiu (20%) i atur juvenil (30%). Estem davant d’un problema estructural que requereix urgentment un canvi en les polítiques educatives i d’ocupació adreçades a joves. En aquest context,