Serveis d’orientació i inserció

El Llindar ha estat reconegut per actuar com a Agència de Col·locació pel Servei d’Ocupació de Catalunya. En aquest sentit, l’àrea de Serveis d’orientació i inserció dóna suport i acompanyament a joves per preparar-los per afrontar la recerca de feina, tot aportant les eines i els recursos per tal que puguin descobrir i potenciar les seves millors competències i habilitats professionals i personals. Així amb una atenció individualitzada poden preparar-se com a candidats adequats a les diverses ofertes de treball que gestionem, tan internes com externes.

Es treballa a partir d’un Dispositiu Integral d’Inserció que vincula formació, joves i empreses. Per una banda, s’acompanya a cada jove en el disseny d’un itinerari d’inserció laboral acord amb la seva formació i competències. De l’altra, s’assessora a les empreses en la definició del perfil laboral que necessiten. Finalment, es fa un seguiment i un acompanyament a tots dos un cop el/la jove comença a treballar.

Serveis i programes:

  • Servei d’Orientació Laboral (SOL). Ajuda als demandants d’ocupació a planificar la seva vida laboral, reforçar la seva motivació, conèixer les accions ocupacionals que podia fer servir per millorar la seva ocupabilitat i disponibilitat i definir el seu projecte de formació.
  • Servei de Recerca de Feina (SRF). Facilita recursos tècnics i serveis per a la recerca activa de feina. Inclou un suport personalitzat per part de l’orientador/a a l’ hora de planificar el projecte personal d’inserció de cada jove.
  • Incorpora. Programa en col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” que té com a objectiu facilitar el procés d’incorporació al mercat laboral de joves en situació de risc d’exclusió social.
  • Reincorpora. Programa en col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” té com a objectiu la realització d’itineraris personalitzats d’inserció socio-laboral, a partir d’un pla individual prèviament pactat, que contribueixen a la millora de les competències professionals, faciliten el desenvolupament de valors i aplanen el camí cap a la integració laboral a l’empresa.
“Col·laboro amb la Fundació El Llindar des de fa més de 3 anys, contractant joves en pràctiques. Alguns d'ells han passat a formar part de la plantilla actual. Són joves amb una actitud molt positiva en la seva formació professional.
Sr. Javier Vilor, Propietari Restaurant Galícia. Cornellà