La Fundació El Llindar

El Llindar és una entitat sense ànim de lucre, social i educativa nascuda l’any 2004 a Cornellà de Llobregat. Impulsem actuacions educatives i professionalitzadores, alternatives i innovadores, per a nois i noies d’entre 12 i 25 anys que, per la seva situació de fragilitat personal i de recorregut de fracàs i abandó, no encaixen en les diverses ofertes d’ensenyament reglat. Es troben deslligats de la vida i despenjats dels circuits educatius.

Ho fem a través d’un model dEscola de Segona Oportunitat que aposta per perllongar els recorreguts formatius, fent-los integrals i personalitzats, alternant la formació i el treball de qualitat i qualificat. Orientem, acompanyem i recolzem la seva transició cap a la vida adulta i el seu retorn al sistema educatiu reglat o l’accés al mercat laboral.

Des de 2004 hem acompanyat a més de 3.000 adolescents i joves del Baix Llobregat i el Barcelonès Sud.

En paral·lel contribuïm activament a generar un diàleg permanent entre les entitats públiques i privades, generant ponts de col·laboració i entesa entre sectors. Pensem i treballem conjuntament per crear valor afegit i aportar respostes a les necessitats i reptes actuals d’aquests joves.

La nostra tasca i el nostre model pedagògic han rebut el reconeixement i suport dels joves i les seves famílies, les institucions educatives i socials, les administracions públiques, les empreses privades i altres entitats socials del sector i del propi territori.