El Llindar

Som una escola, un lloc de vida que orienta i acompanya a adolescents i joves que es troben exclosos del sistema educatiu i social. Impulsem actuacions educatives i professionalitzadores. Apostem per recorreguts formatius d’entre dos i quatre anys, personalitzats, en escenaris reals de treball. Acompanyem la seva transició cap a la vida adulta, fomentant el seu retorn al sistema educatiu reglat, augmentant la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat laboral.

Des de 2004 hem acompanyat a més de 3.500 adolescents i joves del Baix Llobregat i el Barcelonès Sud.

En paral·lel contribuïm activament a generar un diàleg permanent entre les entitats públiques i privades, generant ponts de col·laboració i entesa entre sectors. Pensem i treballem conjuntament per crear valor afegit i aportar respostes a les necessitats i reptes actuals d’aquests joves.

La nostra tasca i el nostre model pedagògic han rebut el reconeixement i suport dels joves i les seves famílies, les institucions educatives i socials, les administracions públiques, les empreses privades i altres entitats socials del sector i del propi territori.