El Llindar

Som una escola, un lloc de vida que orienta i acompanya a adolescents i joves que es troben exclosos del sistema educatiu i social. Impulsem actuacions educatives i professionalitzadores. Apostem per recorreguts formatius d’entre dos i quatre anys, personalitzats, en escenaris reals de treball. Acompanyem la seva transició cap a la vida adulta, fomentant el seu retorn al sistema educatiu reglat, augmentant la seva ocupabilitat per accedir amb millors condicions al mercat laboral.

Des de 2004 hem acompanyat a més de 3.500 adolescents i joves del Baix Llobregat i el Barcelonès Sud.

En paral·lel con