Equip de treball

El Llindar el formem un equip de professionals multidisciplinars estable i consolidat del món de l’educació (psicopedagogs/es, educadors/es socials, psicòlegs/es,…) i mestres de taller especialistes del seu ofici. Treballem de forma conjunta per generar un clima de confiança que es tradueixi en un acompanyament conjunt i integral dels adolescents i joves.

Tota l’arquitectura organitzativa està enfocada a posar a l’adolescent i jove al centre de la nostra acció. Això no només és així amb l’equip educatiu, sinó que té una traducció en les àrees de suport, com són les de Màrqueting, Administració i Recursos Humans.

D’altra banda, las tasca educativa s’enriqueix amb l’ajuda i suport d’un nodrit grup de voluntaris/es i col·laboradors/es externs.