Història d’El Llindar

El Llindar neix el desembre de 2004 amb el projecte Aula Taller, concebut per ser un espai alternatiu per acollir i educar a aquells adolescents i joves exclosos del sistema educatiu reglat. Era necessari donar una resposta diferent a una necessitat socioeducativa greu i ben palesa a la comarca de El Baix Llobregat. Per fer-ho calia comptar amb l’impuls i suport de l’administració pública (en aquest cas de la Direcció Territorial de El Baix Llobregat) i d’una entitat que liderés el projecte.

Amb escassos recursos però amb molta il·lusió, el projecte ha anat construint-se sobre la base de l’escolta als propis adolescents i joves, i l’aprenentatge que s’ha anat generant conjuntament amb ells.

Durant aquests anys hem destinat molts esforços a pensar nous models educatius, i generar un ambient acollidor i de confiança per acompanyar a més de 3.500 adolescents i joves en el seu camí cap a la vida adulta.

Actualment, estem consolidant un model educatiu d’Escola de Noves Oportunitats fonamentat en l’acompanyament subjectiu i la posada en marxa de recorreguts formatius més llargs, professionalitzadors, i que alternin formació i treball. Això passa per fer un treball específic per adaptar els continguts formatius a les necessitats laborals actuals, sobretot de les petites i mitjanes empreses del Baix Llobregat i el Barcelonès Sud, principal radi d’acció de l’entitat.

En tot aquest camí, hem constatat el valor afegit que comporta el fet de treballar en xarxa. Hem generat dinàmiques de cooperació territorial i de coordinació entre entitats del Tercer Sector Social, l’administració pública i empreses locals.

Deu anys després seguim amb la mateixa il·lusió i empenta per seguir construint i implementant models educatius innovadors, fonamentats en la igualtat real d’oportunitats, de lluita contra el fracàs, l’abandonament escolar, que potenciïn la plena inclusió social i laboral dels joves.