Missió, visió i valors

Missió

Oferir un espai educatiu que permeti trencar la successió de fracassos dels joves i adolescents que són exclosos del sistema educatiu i social, a través d’una proposta educativa d’alternança entre formació i treball, de qualitat i qualificada, orientant, acompanyant i recolzant la seva transició cap a la vida adulta.

Visió

 • Créixer en l’atenció educativa als joves del Baix Llobregat i Barcelonès en situació de fragilitat social.
 • Tenir un model educatiu consolidat de referència, permeable a les necessitats canviants, i obert a la innovació.
 • Ser una entitat sòlida, solvent i independent.
 • Aconseguir un sistema de gestió empresarial que respongui a la cultura i l’organització d’El Llindar.
 • Ser una entitat dinàmica, amb un equip competent, amb una xarxa de col·laboradors i col·laboradores forta.
 • Ser un espai educatiu conegut amb el segell d’honestedat, autenticitat i qualitat.

Valors

 • A El Llindar cada jove, cada adolescent, és únic: educació 1×1.
 • A El Llindar tothom aprèn: recerca, participació i creixement mutu.
 • A El Llindar els problemes esdevenen qüestions per a la reflexió: creativitat i innovació pedagògica.
 • A El Llindar tots els joves i adolescents tenen el seu temps i el seu espai.
 • El motor relacional d’El Llindar és el vincle afectiu, l’escolta, la confiança i l’espera.