Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern d’El Llindar. Consensua les línies estratègiques amb la Direcció, avala el seu funcionament i vetlla per la bona orientació. Està format per professionals de l’àmbit de l’educació i l’empresa, designats per un període de temps de tres anys. Comparteixen una visió educativa integradora, en la que tothom hi té cabuda des de la seva singularitat.

 Membres:

  • President: Sr. Pere Guardiola Tey
  • Vicepresidenta: Sra. Begonya Gasch Yagüe
  • Tresorer: Sr. Francisco Manuel Estellés Pérez
  • Secretària: Sra. Carmen de la Maza López
  • Vocal: Sr. Pere Galí Kelonen
  • Vocal: Sr. Joaquim Gasch Yagüe
  • Vocal: Sr. Ladislau Girona Flores
  • Vocal: Sr. Salvador Martínez Pérez-Hita
  • Vocal: Sr. José Menéndez Cabrera
  • Vocal: Sra. Inmaculada Simó González